نسخه‌ی چهارم برنامه‌ی Infuse اینجاست تا فایل‌های ویدیویی خود را به آن بسپارید

نسخه‌ی چهارم برنامه‌ی Infuse اینجاست تا فایل‌های ویدیویی خود را به آن بسپارید Infuse که یکی از برنامه‌های بسیار مشهور پخش فایل‌های ویدیویی است، توسط شرکت FireCore (سازنده‌ی یک برنامه‌ی مشهور دیگر به نام aTV