موبایل Funker برای ماتادورها

موبایل Funker برای ماتادورها موبایل هوشمند Funker توسط ماتادورها معرفی شد این موبایل اولین موبایل با پلتفورم ویندوز ۱۰ موبایل در اسپانیا است این گوشی که توسط