بازی Forza Horizon 3

با بررسی ویدیویی Forza Horizon 3، یکی از مورد انتظارترین بازی‌های رانندگی، همراه باشید. شاید در سال‌های اخیر تعداد بازی‌هایی که در سبک اتومبیل‌رانی عرضه می‌شوند به انگشتان یک دست هم نرسد. اما وقتی بخواهیم این تعداد محدود را هم از نظر کیفیت بسنجیم، تعداد آن‌ها از چیزی که وجود دارد هم کمتر خواهند شد. […]