اولین ترن‌هوایی واقعیت مجازی Six Flags و سامسونگ به زودی افتتاح می‌شود

اولین ترن‌هوایی واقعیت مجازی Six Flags و سامسونگ به زودی افتتاح می‌شود اگر اخبار چند روز اخیر تکفارس را دنبال کرده باشد حتما از این آگاه هستید که سامسونگ قصد دارد تا با همکاری

Six Flags و سامسونگ ۹ ترن‌هوای با واقعیت مجازی در شمال آمریکا باز می‌کنند

Six Flags و سامسونگ ۹ ترن‌هوای با واقعیت مجازی در شمال آمریکا باز می‌کنند این روزها تکنولوژی واقعیت مجازی به سرعت در حال رشد است و شرکت‌های مختلف بسیاری هدست‌های واقعیت مجازی خود را به صورت