اینستاگرم دسترسی برنامه های شخص ثالث را به Feed کاربران مسدود می‎کند

اینستاگرم دسترسی برنامه های شخص ثالث را به Feed کاربران مسدود می‎کند اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که از اپلیکشن‎های شخص ثالث و غیر رسمی اینستاگرام استفاده می کنید، پس احتمالااخبار جدید موبایل