LG Class در اروپا با نام LG Zero عرضه شده است

LG Class در اروپا با نام LG Zero عرضه شده است گوشی هوشمند LG Class در حال حاضر در جنوب آمریکا و اروپا برای خرید در دسترس است، اما در کنار این گوشیآهنگ موبایل جدید