دیزنی با همکاری circle از دستگاهی برای کنترل کودکان در فضای اینترنت رونمایی کرد

دیزنی با همکاری circle از دستگاهی برای کنترل کودکان در فضای اینترنت رونمایی کرد امروزه در اکثر خانه ها وسایل الکترونیکی بسیاری وجود دارد که قابلیت اتصال به اینترنت را دارند، قطعا اینترنت در کنار تمامیقیمت گوشی سونی