اینستاگرام نرم افزار جدید خود به نام Boomerang را معرفی کرد

اینستاگرام نرم افزار جدید خود به نام Boomerang را معرفی کرد امروز اینستاگرام نرم افزاری جداگانه به نام Boomerang معرفی کرد که می تواند با متصل کردن چند تصویر به یک دیگر کلیپآخرین اخبار موبایل