تک بازی : معرفی ۳ بازی اکشن جدید

تک بازی : معرفی ۳ بازی اکشن جدید Zombie Deathmatch انسان های بی گناه نیز دیگر به زامبی تبدیل شده اند، شما نیز یک زامبی هستید اما از باطن هنوز همگوشی های سونی