لومیا ۵۲۰ محبوب ترین گوشی ویندوزفونی است

لومیا ۵۲۰ محبوب ترین گوشی ویندوزفونی است در چند سال اخیر، وضع بازار فروش لومیا های مایکروسافت چندان خوب نبوده است.اما لومیا های نوکیا داستان دیگری دارند.بر اساس گزارشات