رایانه یکپارچه HP Envy دارای صفحه نمایش منحنی ۳۴ اینچی خواهد بود

رایانه یکپارچه HP Envy دارای صفحه نمایش منحنی ۳۴ اینچی خواهد بود HP به تازگی رایانه یکپارچه ای را معرفی کرده است، که نظر همه را به خود جلب خواهد کرد. نام این دستگاه جدید رایانه یکپارچه HP Envy می باشد، که در آن از یک صفحه نمایش ۳۴ اینچی منحنی استفاده شده و دارای […]