فیسبوک سه شنبه هر هفته اینترنت ۲G در اختیار کارمندانش می گذارد

فیسبوک سه شنبه هر هفته اینترنت ۲G در اختیار کارمندانش می گذارد همانطور که می دانید دز اکثر کشور های جهان سومی و در حال توسعه مثل کشور خودمان سرعت شبکه اینترنت به دلایلخرید سیستم کامپیوتر