تِک شو: نگاهی به آیمَک ۲۱٫۵ اینچی با صفحه ۴K

تِک شو: نگاهی به آیمَک ۲۱٫۵ اینچی با صفحه ۴K درود بر شما. اگر به خاطر داشته باشید، اپل به تازگی کامپیوتر های یکپارچه ی خود یعنی آیمَک را به صفحات بهگوشی نوکیا