مدیر عامل شرکت گوگل ۱۴٫۴۰۰ برابر ثروتمندتر از شما است!

مدیر عامل شرکت گوگل ۱۴٫۴۰۰ برابر ثروتمندتر از شما است! مدیر عامل شرکت گوگل یعنی اقای Sundar Pichai یک فرد هندی است که توانسته به جایگاه مدیریت این شرکت برسد و این مقام