اخبار تکنولوژی در سال ۲۰۱۵ فقط ۶ بازی از Steam توانسته اند بیش از یک میلون نسخه فروش داشته باشند

اخبار تکنولوژی در سال ۲۰۱۵ فقط ۶ بازی از Steam توانسته اند بیش از یک میلون نسخه فروش داشته باشند بر اساس آمار رسمی شبکه ی استیم، مشخص شده است که فقط ۶ بازی از عناوینی که برای استیم در سال ۲۰۱۵ عرضه شده اند، توانسته اند بیش از یک میلیون نسخه فروش کنند. برای […]