Motorola، Blu و Apple در حال قبضه کردن بازار در حال رشد گوشی‌های هوشمند آنلاک آمریکا هستند

Motorola، Blu و Apple در حال قبضه کردن بازار در حال رشد گوشی‌های هوشمند آنلاک آمریکا هستند بنا به گزارش جدیدی از شرکت تحقیقاتی تجاری Strategy Analitics، سال ۲۰۱۵، سال بسیار خوبی برای فروش گوشی‌های هوشمند آنلاک شده در