GPS و GLONAS:

    یکی از مهمترین ابداعات و اختراعاتی که بشر در طول زندگی خود به آن رسیده است ابداع نقشه است که با استفاده از آن می توان بخ راحتی مسیر هایی را که با آن آشنا نیستیم را یافته و به مقصد مورد نظر خود برسیم. اما امروزه دیگر مثل گذشته نیست که با […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.