بایگانی برای دسته بندی' کلاس شبکه' .

نقش و تاثیر شرکت در کلاس های حوزه IT :

    امروزه کار و اشتغال در زمینه فناوری اطلاعات فقط به یک سری شرکت های کامپیوتری و نرم افزاری ختم نمی شود و بلکه بسیار از قشر مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این علم درارتباط اند. یکی از مواردی که بوسیله اون می توان فهمید که حوزه کسب و کار در […]