بایگانی برای دسته بندی' چهارم شهریور، جشن بزرگ بازی‌سازان ایران برگزار می‌شود بلوغ صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران' .

اخبار تکنولوژی چهارم شهریور، جشن بزرگ بازی‌سازان ایران برگزار می‌شود بلوغ صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران

اخبار تکنولوژی چهارم شهریور، جشن بزرگ بازی‌سازان ایران برگزار می‌شود بلوغ صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نشست خبری پنجمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران گفت:  در یک سال گذشته شاهد رشد تعداد بازی‌های ساخته شده در ایران بوده‌ایم که این مساله نشان می‌دهد پس از گذشت بیش از هفت سال […]