بایگانی برای دسته بندی' چند آزمایش که احتمال داشت دنیا را نابود کند' .

چند آزمایش که احتمال داشت دنیا را نابود کند

چکیده: بشر همواره با تکیه‌بر دانش و خرد، به دنبال کشف اسرار حیات بر روی زمین بوده است که خود را از پرتگاه جهل و تاریکی نجات دهد. دانشی که انتظار می‌رود افق‌های دید آدمی را بازتر کند گاهی ممکن است به‌واسطه محاسبات غلط بلای جان او شود.   در طول این سال‌ها، آزمایش‌هایی انجام‌شده […]