بایگانی برای دسته بندی' محصولات مورد انتظار 2015' .

۱۴ محصولی که در سال ۲۰۱۵ باید منتظر آمدنشان باشیم

2015-GADGETS

احتمالا عرضه گجت ها و محصولات تکنولوژیکی در سال ۲۰۱۴ دیگر به پایان رسیده است اما تعداد بیشماری برای سال ۲۰۱۵ در انتظار ماست. در اینجا قصد داریم برخی از مهمترین محصولاتی که در سال ۲۰۱۴ رونمایی شده و عرضه آنها موکول به سال آینده شده است و همچنین برخی دیگر که احتمال رونمایی و …