بایگانی برای دسته بندی' عملکردی مشابه در بازی Early Fable Legends مجهز DirectX 12 با بازی های امروزی' .

اخبار تکنولوژی عملکردی مشابه در بازی Early Fable Legends مجهز DirectX 12 با بازی های امروزی

اخبار تکنولوژی عملکردی مشابه در بازی Early Fable Legends مجهز DirectX 12 با بازی های امروزی بسیاری از افراد و به ویژه بازی خور های عزیز امیدوارند DirectX 12 عملکرد بهتری را، جدای از نحوه و چگونگی وقوع آن، به نمایش بگذارد. اما متأسفانه این امر با توجه به امتیازات به دسته آمده از DirectX 12 […]