بایگانی برای دسته بندی' سطح سیاره پلوتو بسیار عجیب است' .

اخبار تکنولوژی سطح سیاره پلوتو بسیار عجیب است

اخبار تکنولوژی سطح سیاره پلوتو بسیار عجیب است دانشمندان اطلاعات جدیدی در رابطه با سطح سیاره پلوتو یافته اند، اطلاعاتی که از تصاویر تازه بدست رسیده ماهواره افق های نو (New Horizons) برداشت شده است. سیاره پلوتو، یک سیاره غریب برای ما انسان هاست. ماهواره افق های نو ناسا به تازگی تصاویر جدید از سطح […]