بایگانی برای دسته بندی' سازندگان نسخه PC عنوان Metal Gear Solid 5 از تعطیلات خود گذشتند تا نسخه PC هم‌زمان با بقیه نسخه ها منتشر شود' .

اخبار تکنولوژی سازندگان نسخه PC عنوان Metal Gear Solid 5 از تعطیلات خود گذشتند تا نسخه PC هم‌زمان با بقیه نسخه ها منتشر شود

اخبار تکنولوژی سازندگان نسخه PC عنوان Metal Gear Solid 5 از تعطیلات خود گذشتند تا نسخه PC هم‌زمان با بقیه نسخه ها منتشر شود اگر به یاد داشته باشید، قرار بود نسخه رایانه های شخصی عنوان Metal Gear Solid 5، دو هفته پس از انتشار نسخه های کنسولی و در تاریخ ۱۵ سپتامبر منتشر شود. […]