بایگانی برای دسته بندی' رشد قیمت محصولات سامسونگ در سال جاری تنها %۰٫۹۵ بوده است' .

اخبار تکنولوژی رشد قیمت محصولات سامسونگ در سال جاری تنها %۰٫۹۵ بوده است

اخبار تکنولوژی رشد قیمت محصولات سامسونگ در سال جاری تنها %۰٫۹۵ بوده است انتظار می‌رود که رشد قیمت محصولات سامسونگ تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، تنها %۰٫۹۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴ باشد. البته این گزارش توسط یک نشریه‌ی اهل کره‌ی جنوبی منتشر شده است. البته خالی از لطف نیست که بدانید که بر اساس […]

اخبار تکنولوژی رشد قیمت محصولات سامسونگ در سال جاری تنها ۰٫۹۵ درصد بوده است

اخبار تکنولوژی رشد قیمت محصولات سامسونگ در سال جاری تنها ۰٫۹۵ درصد بوده است انتظار می‌رود که رشد قیمت محصولات سامسونگ تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، تنها %۰٫۹۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴ باشد. البته این گزارش توسط یک نشریه‌ی اهل کره‌ی جنوبی منتشر شده است. البته خالی از لطف نیست که بدانید که بر […]