بایگانی برای دسته بندی' در آپدیت ۳٫۰۰ کنسول PS4 قابلیت USB Music Player توسط سونی حذف گردید' .

اخبار تکنولوژی در آپدیت ۳٫۰۰ کنسول PS4 قابلیت USB Music Player توسط سونی حذف گردید

اخبار تکنولوژی در آپدیت ۳٫۰۰ کنسول PS4 قابلیت USB Music Player توسط سونی حذف گردید هم اکنون آپدیت موردانتظار کنسول نسل هشتمی سونی یعنی آپدیت نسخه ۳٫۰۰ بعد از هفته ها انتظار در دسترس قرار گرفت . این آپدیت که می توان از قابلیت های جدید و کاربردی آن به تماشای گیم پلی دوستانتان به […]