بایگانی برای دسته بندی' خانه خورشیدی تاشو قابل حمل' .

طراحی و اجرای خانه خورشیدی تاشو قابل حمل

gadgetnews

تصور کنید که خانه شما طوری طراحی شده باشد که هر زمان خواستید بتواند آ« را جابجا کرده و به نقطه ای دیگر از کره زمین انتقال دهید. شرکت NRJA این تصور و یا رویا را با طراحی ویژه خانه تاشو خود به واقعیت بدل کرده است. طراحان این پروژه ، خانه «DOM(E)NRJA» را با …