بایگانی برای دسته بندی' تماشاخانه: واکنش کودکان به اولین سری آیپاد' .

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: واکنش کودکان به اولین سری آیپاد

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: واکنش کودکان به اولین سری آیپاد درود بر شما. به این قسمت از تماشاخانه خوش آمدید. در این قسمت از تماشاخانه می خواهیم ویدیو ی جالبی از واکنش کودکان را به شما نشان دهیم، که به آن ها اولین نمونه ساخته شده از آیپاد داده شده است، تا نظر خود را در […]