بایگانی برای دسته بندی' تماشاخانه: مقایسه Samsung Gear S2 با Apple Watch' .

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: مقایسه Samsung Gear S2 با Apple Watch

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: مقایسه Samsung Gear S2 با Apple Watch در این قسمت از تماشاخانه فصد داریم دو ساعت هوشمند Apple Watch و Samsung Gear S2 را با هم مقایسه کنیم. اپل با ورود به عرضه ساعت های هوشمند، جان تازه ای به این بازار از دستگاه های هوشمند داد. به قدری میزان فروش ساعت […]