بایگانی برای دسته بندی' تصویر فضایی هفته StarStuff: ابرهای ماژلانی' .

اخبار تکنولوژی تصویر فضایی هفته StarStuff: ابرهای ماژلانی

اخبار تکنولوژی تصویر فضایی هفته StarStuff: ابرهای ماژلانی با مشاهده تصویر زیر ممکن است فکر کنید که نمای نزدیکی از اثر هنری ونگوک را مشاهده می کنید ولی این تصویر، عکسی از ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ است که توسط تلسکوپ فضایی Plank ثبت شده است. ابرهای ماژلانی که تنها در نیم کره جنوبی زمین […]