بایگانی برای دسته بندی' تصاویر جدید از Arslan شخصیت های قابل بازی را نشان می دهد' .

اخبار تکنولوژی تصاویر جدید از Arslan شخصیت های قابل بازی را نشان می دهد

اخبار تکنولوژی تصاویر جدید از Arslan شخصیت های قابل بازی را نشان می دهد Arslan: The Warriors of Legend از این بابت کمی برای ما اهمیت پیدا می کند که بر اساس انیمه ای ساخته شده که داستان امپراطوری ایران را روایت می کند. بیست و چند قسمت از انیمه تابحال پخش شده و برمبنای چیزی […]