بایگانی برای دسته بندی' تراشه A9 ساخته شده توسط سامسونگ برای iPhone 6s کوچکتر از تراشه TSMC میباشد!' .

اخبار تکنولوژی تراشه A9 ساخته شده توسط سامسونگ برای iPhone 6s کوچکتر از تراشه TSMC میباشد!

اخبار تکنولوژی تراشه A9 ساخته شده توسط سامسونگ برای iPhone 6s کوچکتر از تراشه TSMC میباشد! در اوایل سال جاری میلادی بود که اعلام شد Apple در حال گفتگو با شرکت سامسونگ در رابطه با ساخت تراشه A9 خود میباشد و بعد ها مطلع شدیم که این گفتگوها با سامسونگ نهایی شده است. حال گزارش […]

اخبار تکنولوژی تراشه A9 ساخته شده توسط سامسونگ برای iPhone 6S کوچکتر از تراشه TSMC می باشد

اخبار تکنولوژی تراشه A9 ساخته شده توسط سامسونگ برای iPhone 6S کوچکتر از تراشه TSMC می باشد bدر اوایل سال جاری میلادی بود که اعلام شد Apple در حال گفتگو با شرکت سامسونگ در رابطه با ساخت تراشه A9 خود میباشد و بعد ها مطلع شدیم که این گفتگوها با سامسونگ نهایی شده است. حال […]