بایگانی برای دسته بندی' بازی ایرانی خوش رکاب را از کافه بازار دریافت کنید' .

اخبار تکنولوژی بازی ایرانی خوش رکاب را از کافه بازار دریافت کنید

اخبار تکنولوژی بازی ایرانی خوش رکاب را از کافه بازار دریافت کنید در بازی خوش رکاب، بابت اشتباه‌های خود جایزه می‌گیرید و برای درست گفتن جریمه می‌شوید! پس اگر فکر می‌کنید اطلاعات عمومی و تمرکز بالایی دارید سوار خوش رکاب شوید و در دنیای وارونه‌ی آن گاز بدهید. هر پاسخ درست از بنزین ماشین‌تان کم […]