3 تن در آلمان به اتهام همکاری با تکفیری‌ها به حبس محکوم شدند

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.