یهودیان افراطی یک کلیسا را آتش زدند

پایگاه هم اندیشی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.