کوگیاشویلی: در المپیک ۲۰۱۶ با کشتی‌گیران ایران ملاقات خواهیم کرد

تابناک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.