کشته شدن یک امام جماعت سابق و خطیب سوری در منطقه شمال غرب لندن

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.