کرملین ادعای آمریکا درباره حمله هکرهای روس را به سایت های دولتی رد کرد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.