پیش‌شرط‌ امهال بازپرداخت تسهیلات بخش کشاوزی مشخص شد

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.