پهنای باند دیتای شهرستان های اصفهان تا 10 گیگا بایت افزایش می یابد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.