ولایتی: شرمن در موضع گیری هایش تند، بی ضابطه و غیرمنطقی است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.