هواشناسی مهاباد: بارش باران در راه است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.