هادی العامری»: به زودی وارد شهر تکریت می‌شویم

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.