نگاهی بر کامپیوترهای بدون کیس MSI :

امروزه دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی و حتی خانه ای را نمی توان پیدا کرد که حداقل یک کامپیوتر قدیمی هم که شده در آن پیدا نکرد و این وسیله پر کاربرد تقریبا برای همه قشر های جامعه مفید و شاید هم ضروری باشد و جایی که دیگر امروزه تمام تراکنش ها و […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.