نخستین همایش خوشنویسان ماندگار مکریان در مهاباد برگزار شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.