نتانیاهو با توهم ماموریت تاریخی عازم واشنگتن شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.