صرفه جویی ٦ میلیارد دلاری با ارسال ٥٠ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه ها

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.