شوالیه‌ی آرکام هم Season Pass خواهد داشت

امکان تهیه‌ی محتوای جدید برای بازی‌ها در نسل هفتم معرفی شد. این امکان ویژه به شما اجازه می‌دهد تا محتواهای اضافی را که با نام DLC شناخته می‌شوند تهیه کنید و از بخش‌های داستانی جدید یا تنها امکانات تازه و جذاب در بازی لذت ببرید. خودتان بهتر می‌دانید که هر محتوای اضافی‌ای ارزش خرید را […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.