رئیس‌جمهور سابق مالدیو به 13 سال حبس محکوم شد

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.