دیپلمات ارشد آمریکایی به کره‌جنوبی سفر می‌کند

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.